Upadłość Konsumencka
 
 
Upadłość konsumencka to nic innego jak ogłoszenie upadłości przez sąd czyli " upraszczając "pełnoprawne bankructwo" (sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika)
Polega ona na:
  • likwidacji majątku upadłego (spieniężenie i podział między wierzycieli)
  • wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego
  • umorzenie niezaspokojonych w powyższy sposób zobowiązań
Ustawodawca zaproponował, żeby upaść mógł teoretycznie każdy – nawet jak nie ma majątku. Poza tym ustawodawca znacząco obniżył koszty postępowania upadłościowego.

To czym zatem różni się upadłość od licytacji u pana komornika?

Różni się tym, że po ogłoszeniu upadłości, po sprzedaży całego majątku jaki nam został wszystko, co zostało niespłacone zostanie nam darowane!!!
Prosty przykład: mamy kredyt hipoteczny 500 000 zł ( mieszkanie niestety warte jest 200 000 zł bo kupowaliśmy podczas boomu z 2007 r. ), pożyczki konsumenckie na kwotę 200 000 zł
Co zrobi komornik? Sprzeda nasze mieszkanie (licytacja za 3/4 sumy oszacowania czyli nie 500 000 a 150 000 zł. Oczywiście my pójdziemy na bruk.... a odsetki nadal rosną i rosną ponieważ z reguły odsetki liczy się do dnia zapłaty.

Co stanie się jeżeli postawimy na upadłość konsumencką?

Po pierwsze w upadłości likwidacyjnej syndyk sprzeda mieszkanie, za powiedzmy podobną kwotę (150 000 zł) jednak podzieli tę sumę na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę banków. I uwaga – dodatkowo możesz otrzymać nawet 24-krotność miesięcznego czynszu na poczet przeprowadzki do innego mieszkania! Następnie zostanie ustalony tzw. Plan Spłaty. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że naliczanie odsetek od pożyczek niezabezpieczonych kończy się z dniem upadłości. To oznacza, że nie zapłacimy kolejnych odsetek od pożyczek. Wszystko, co zostało niespłacone – po 3 latach zostanie umorzone.

Rezultat jest taki:

Komornik – po licytacji mieszkania nadal masz 650 000 zł długu.

Syndyk – po licytacji mieszkania i planie spłaty nie masz już długów.

Oczywiście jest to dość prosty opis, ponieważ samych formalności jest znacznie więcej. Tu jednak pojawia się nasza kancelaria, która pomoże Ci nie tylko w sporządzeniu wniosku, ale również udzieli Ci wszelkich porad prawnych przez cały okres obowiązywania umowy, czy też zapewni pełnomocnika na rozprawę sądową lub wizytę u syndyka

 
 

Copyright © 2016 Wykonano przez Managementsystem..